Privacy-Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG (QUYỀN RIÊNG TƯ)

Website này được CÔNG TY TNHH NSD VINA (được gọi tắt là NSD VINA) quản lý. Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.

Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác mà bạn cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua những email bạn gửi cho chúng tôi, hoặc các thông tin bạn điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời phiếu điều tra hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động khuyến mại.

Thu thập thông tin cá nhân và các thông tin người dùng khác

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của NSD VINA
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng
 • Cung cấp cho bạn thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi
 • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của NSD VINA.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, công ty chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác thuộc tập đoàn NSD VINA ở Việt Nam hoặc nước ngoài. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của bạn để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập)

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân NSD VINA, hãy gửi e-mail cho chúng tôi.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. NSD VINA sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của NSD VINA và NSD VINA không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

NSD VINA có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

 1. ACCEPTANCE; ENTIRE AGREEMENT – These Terms and the Order (as both defined hereunder) constitutes Buyer’s offer to purchase from Seller the Goods. ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND THE ORDER IS LIMITED TO THE TERMS SET FORTH HEREIN. BUYER EXPRESSLY OBJECTS TO AND WILL NOT BE BOUND BY ANY PROVISIONS ADDITIONAL TO OR AT VARIANCE WITH THE TERMS HEREOF THAT MAY APPEAR IN SELLER’S QUOTATION, ACKNOWLEDGEMENT, CONFIRMATION, INVOICE OR IN ANY OTHER PRIOR OR LATER COMMUNICATION FROM SELLER TO BUYER. Seller will be deemed to have unqualifiedly and unconditionally accepted these Terms and the Order upon the earlier of (a) Seller’s commencement of performance hereunder, (b) Buyer’s receipt of Seller’s written acknowledgment or acceptance, or (c) 2 days after Seller’s receipt hereof if Seller has failed to notify Buyer in writing that it has rejected these Terms and the Order. Upon acceptance, the Order and these Terms will supersede all prior negotiations, discussions, and dealings and will constitute the entire agreement between Buyer and Seller concerning the purchase and sale of Goods.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN; CHẤP THUẬN – Các Điều Khoản này và Đơn Đặt Hàng (như được định nghĩa dưới đây) cấu thành đơn đặt hàng của Bên Mua để mua Hàng Hóa từ Bên Bán. CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐƠN ĐẶT HÀNG NÀY ĐƯỢC GIỚI HẠN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY. BÊN MUA DỨT KHOÁT TỪ CHỐI VÀ SẼ KHÔNG CHỊU RÀNG BUỘC BỞI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO BỔ SUNG HOẶC KHÁC BIỆT VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN NÀY MÀ CÓ THỂ XUẤT HIỆN TRONG BÁO GIÁ, THÔNG BÁO, XÁC NHẬN, HÓA ĐƠN HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC CỦA BÊN BÁN TRƯỚC HOẶC SAU KHI BÊN BÁN LIÊN LẠC VỚI BÊN MUA. Bên Bán được coi là chấp thuận hoàn toàn và vô điều kiệu các Điều Khoản này và Đơn Đặt Hàng ngay khi xảy ra một trong hai trường hợp sau, tùy trường hợp nào xảy ra trước (a) Bên Bán bắt đầu thực hiện theo các quy định trong điều khoản này, (b) Bên Mua nhận được thông báo hoặc chấp thuận bằng văn bản của Bên Bán, hoặc (c) 2 ngày sau khi Bên Bán nhận được bản điều khoản này mà không gửi văn bản thông báo cho Bên Mua rằng Bên Bán không chấp nhận các Điều Khoản này và Đơn Đặt Hàng. Ngay khi được chấp thuận, Đơn Đặt Hàng và các Điều Khoản này sẽ thay thế mọi thương lượng, thảo luận và thỏa thuận trước đây và sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên Mua và Bên Bán liên quan đến việc mua và bán Hàng Hóa.

 

 1. DEFINITIONS – (i) Buyer means the entity that issued the Order. or one of its designated persons including but not limited to an affiliated company or a subsidiary. (ii) Goods mean the products, parts, materials or other goods identified on the face of the Order. (iii) Non-conforming Goods means Goods that do not comply with the warranties and other provisions contained in the Order. (iii) Order means the purchase order to which these Terms are appended or into which they are incorporated, together with all drawings, specifications and other documents appended to or referenced in such purchase order. (iv) Seller means the entity identified on the face of the Order as the seller or supplier of the Goods. (v) Terms mean these NSD VINA CO., LTD. Standard Terms of Contract.

ĐỊNH NGHĨA – (i) Bên Mua nghĩa là đơn vị phát hành Đơn Đặt Hàng, hoặc một trong số các bên được chỉ định, bao gồm nhưng không giới hạn công ty liên kết hoặc công ty con. (ii) Hàng Hóa nghĩa là các sản phẩm, phụ tùng, nguyên liệu hoặc các Hàng Hóa khác được xác định trong Đơn Đặt Hàng. (iii) Hàng Hóa không phù hợp nghĩa là các Hàng Hóa không phù hợp với các điều kiện bảo hành và các quy định khác có trong Đơn Đặt Hàng. (iii) Đơn Đặt Hàng nghĩa là đơn mua hàng mà các Điều khoản này được đính kèm hoặc kết hợp với, cùng với tất cả hình vẽ, chi tiết kỹ thuật và các tài liệu đính kèm khác hoặc được dẫn chiếu tới trong đơn mua hàng. (iv) Bên Bán nghĩa là đơn vị được xác định trong Đơn Đặt Hàng là Bên Bán hoặc nhà cung cấp Hàng Hóa. (v) Điều Khoản nghĩa là Các Điều Khoản Hợp Đồng Tiêu Chuẩn của Công ty TNHH NSD VINA.

 

 1. PRICE – No increase in the price shown on the face of the Order will be accepted by Buyer unless agreed to in a writing signed by Buyer. No charges for extras will be allowed unless authorized by Buyer in writing. Prices will be inclusive of all charges necessary to deliver the Goods to Buyer (such as transportation, insurance and duties). If at any time during the duration of the Order, Seller offers to sell comparable quantifies of similar goods or services to be provided hereunder at a price lower than Seller’s price to Buyer, or upon other terms more favorable to other buyers than the terms hereof, Seller will promptly notify Buyer thereof and offer such lower price or such other more favorable terms to Buyer during the period in which such lower price or such other more favorable terms are in effect. 

GIÁ – Bên Mua sẽ không chấp thuận việc tăng giá so với giá mua ghi trong Đơn Đặt Hàng trừ khi có văn bản đồng ý do Bên Mua ký. Bên Mua không cho phép tính phí phụ trội trừ khi Bên Mua đồng ý bằng văn bản. Giá sẽ bao gồm tất cả các loại phí cần thiết để giao Hàng Hóa tới cho Bên Mua (như phí vận chuyển, bảo hiểm và các loại thuế). Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của Đơn Đặt Hàng, Bên Bán chào bán một số lượng tương đương các Hàng Hóa hoặc dịch vụ tương tự cung cấp theo các điều khoản này tại một mức giá thấp hơn giá mà Bên Bán chào bán cho Bên Mua, hoặc theo các điều khoản khác có lợi cho các bên mua khác hơn các điều khoản trong tài liệu này, thì Bên Bán sẽ nhanh chóng thông báo cho Bên Mua và đề nghị mức giá thấp hơn này hoặc áp dụng các điều kiện có lợi hơn này cho Bên Mua trong thời gian mà mức giá thấp hơn và các điều kiện có lợi hơn được áp dụng.

 

 1. TAXES – Unless otherwise stated on the face of the Order, Seller will pay any customs, import, export, excise, sales, use, value added or other tax or duty (however designated) imposed or assessed upon the manufacture, sale, import, export, delivery or use of the Goods.

THUẾ – Nếu không được quy định khác trong Đơn Đặt Hàng, Bên Bán sẽ thanh toán phí hải quan, thuế nhập khẩu, xuất khẩu, thuế tiêu thụ, phí bán hàng, phí sử dụng, thuế giá trị gia tăng hoặc các thuế hoặc phí khác (được ghi rõ) được áp hoặc ấn định đối với việc sản xuất, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, giao hoặc tiêu thụ Hàng Hóa.

 

 1. TERMS OF PAYMENT; INVOICES; SET-OFF – Unless otherwise stated on the face of the Order, terms of payment will be net 60 days after receipt of the Goods or invoice by Buyer, whichever occurs last. If the prices or payment terms contained herein contain any discount, the time for earning any such discount will be computed from the later of the scheduled delivery date or the date an acceptable invoice is received. Payment is deemed made for purposes of earning the discount on the date of mailing of Buyer’s check. Invoices will be in such form, and will include such information, as Buyer reasonably specifies. Buyer may deduct from any amounts due or to become due to Seller under the Order any sums owed by Seller to Buyer, whether under the Order or any other purchase order or contract between them, and any sums reasonably necessary to protect Buyer against amounts and third-party claims for which Seller is liable, whether under the Order or any other order or contract between them. 

THỜI HẠN THANH TOÁN; HÓA ĐƠN; BÙ TRỪ – Nếu không được quy định khác trong Đơn Đặt Hàng, thời hạn thanh toán sẽ là đúng 60 ngày sau khi Bên Mua nhận được Hàng Hóa hoặc hóa đơn, tùy thuộc ngày nào xảy ra sau. Nếu giá mua hoặc điều kiện thanh toán tại văn bản này bao gồm bất cứ chiết khấu nào, thì thời gian để nhận được chiết khấu sẽ được tính từ ngày đến sau giữa ngày giao hàng như đã thỏa thuận và ngày nhận được hóa đơn hợp lệ. Nhằm mục đích xét hưởng chiết khấu, việc thanh toán được coi là đã thực hiện vào ngày Bên Mua gửi séc. Hóa đơn sẽ theo mẫu, và sẽ bao gồm các thông tin, được Bên Mua chỉ định một cách hợp lý. Bên Mua có quyền khấu trừ bất cứ khoản tiền nào đã hoặc sắp đến hạn trả cho Bên Bán theo Đơn Đặt Hàng đối với bất kỳ khoản tiền nào mà Bên Bán nợ Bên Mua, dù là theo Đơn Đặt Hàng này hoặc bất kỳ đơn mua hàng nào khác hoặc theo hợp đồng giữa các bên, và bất cứ khoản tiền nào cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ Bên Mua trước các khoản thanh toán và khiếu nại của bên thứ ba mà Bên Bán phải chịu trách nhiệm, dù là theo Đơn Đặt Hàng này hoặc bất kỳ đơn mua hàng hay hợp đồng nào khác giữa các bên.

 

 1. DELIVERY; PACKING AND TITLE AND RISK OF LOSS – Unless otherwise stated on the face of the Order, shipping terms will be, and delivery will occur, DDP (per Incoterms 2010) Buyer’s place of business. Seller will obtain Buyer’s prior written approval for partial shipments. All excess transportation charges resulting from Seller’s failure to follow any routing instructions given by Buyer will be for Seller’s account. Goods will be packed and marked in accordance with good commercial practice, in accordance with any requirements communicated by Buyer, and in a manner that (i) ensures safe and undamaged arrive at their ultimate destination, (ii) secures the lowest costs for transportation to the relevant Buyer facility, (iii) complies with the requirements of carriers, and (iv) complies with applicable law and international practices. Title to, and risk of loss or damage with respect to, the Goods will transfer to Buyer upon delivery, but will revert to Seller if Buyer rejects or revokes acceptance of the Goods. If Seller knows or has reason to believe that a delivery will not be made on-time, then Seller will notify Buyer and will take all necessary steps, at Seller’s expense, to expedite delivery. Seller will be liable for damages resulting from a late or non-conforming delivery, including any liquidated damages on the face of the Order. If Buyer rejects a late delivery of Goods, or rejects or revokes acceptance of Non-Conforming Goods, then Buyer may obtain equivalent or substitute products from another source, and if the price of such products exceed the price of the Goods under the Order, then Seller will reimburse Buyer for such excess. If any Goods rejected or not purchased by Buyer utilize or carry any logo, insignia, name, trade name, trademark, tradedress, symbol, decorative sign, evidence of inspection or other related markings of Buyer or any of its affiliates, then Seller will have the same removed prior to any subsequent sale, use or disposition of such Goods, provided such sale, use or disposition is not prohibited by the Order. 

GIAO HÀNG; ĐÓNG GÓI, QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO MẤT HÀNG – Nếu không được quy định khác trong Đơn Đặt Hàng, các điều khoản vận chuyển sẽ theo, và việc giao hàng sẽ xảy ra theo, DDP (theo Incoterms 2010) địa điểm kinh doanh của Bên Mua. Bên Bán sẽ xin văn bản chấp thuận trước của Bên Mua để vận chuyện hàng thành nhiều phần. Mọi chi phí vận chuyển phụ trội do Bên Bán không làm theo chỉ dẫn về lộ trình mà Bên Mua cung cấp sẽ do Bên Bán tự chi trả. Hàng Hóa sẽ được đóng gói và đánh dấu theo thông lệ đối với hàng hóa thương mại, phù hợp với các yêu cầu của Bên Mua, và theo cách để (i) đảm bảo hàng hóa tới địa điểm cuối cùng an toàn và nguyên vẹn, (ii) đảm bảo chi phí vận chuyển thấp nhất tới địa điểm của Bên Mua, (iii) tuân thủ các quy định của công ty vận chuyển, và (iv) phù hợp với pháp luật áp dụng và theo thông lệ quốc tế. Quyền sở hữu, và rủi ro mất hoặc hư tổn đối với Hàng Hóa sẽ được chuyển sang Bên Mua ngay khi giao hàng, nhưng sẽ được chuyển lại cho Bên Bán nếu Bên Mua từ chối hoặc không chấp nhận Hàng Hóa. Nếu Bên Bán biết hoặc có lý do để tin rằng việc giao hàng sẽ không thể tiến hành đúng hạn, thì Bên Bán phải thông báo cho Bên Mua và phải thực hiện mọi hành động cần thiết bằng chi phí của mình nhằm xúc tiến việc giao hàng. Bên Bán sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do việc giao hàng muộn hoặc không phù hợp, bao gồm mọi hư tổn do vi phạm Đơn Đặt Hàng. Nếu Bên Mua từ chối việc giao Hàng Hóa giao muộn, hoặc từ chối hoặc không chấp nhận Hàng Hóa không phù hợp, thì Bên Mua có quyền mua sản phẩm tương tự hoặc thay thế từ nguồn khác, và nếu giá của các sản phẩm đó lớn hơn giá của Hàng Hóa theo Đơn Đặt Hàng, Bên Bán sẽ hoàn trả Bên Mua phần tiền phụ trội đó. Nếu bất kỳ Hàng Hóa nào bị Bên Mua từ chối hoặc không mua mà có sử dụng hoặc có biểu trưng, tên, tên thương mại, nhận diện thương hiệu, biểu tượng, dấu hiệu trang trí, chứng cứ kiểm tra hoặc các dấu hiệu liên quan khác của Bên Mua hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Bên Mua, thì Bên Bán phải xóa bỏ hết các dấu hiệu này trước khi bán đợt hàng tiếp theo, tiêu thụ hoặc hủy bỏ các Hàng Hóa này, miễn là việc bán, tiêu thụ hoặc hủy bỏ này không bị cấm theo nội dung Đơn Đặt Hàng.

 

 1. RESCHEDULING – Buyer may reschedule any delivery of Goods prior to shipment by providing written notice thereof to Seller. In such case, Buyer’s only liability will be to reimburse Seller for any reasonable out-of-pocket costs incurred after receipt of such notice for handling and storage of affected items of Goods that directly result from such reschedule; provided that Seller takes reasonable steps to minimize such costs and to otherwise mitigate Buyer’s liability as a result of the reschedule or delay. 

ĐỔI LỊCH GIAO HÀNG – Bên Mua có quyền thay đổi lịch giao Hàng Hóa trước khi hàng được vận chuyển đi, bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên Bán. Trong trường hợp này, trách nhiệm duy nhất của Bên Mua là bồi hoàn cho Bên Bán mọi chi phí phát sinh hợp lý sau khi nhận được thông báo xử lý và lưu kho các hạng mục Hàng Hóa bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc thay đổi lịch giao hàng này; với điều kiện là Bên Bán thực hiện các bước hợp lý để giảm thiểu các chi phí này hay nói cách khác là làm giảm nhẹ trách nhiệm của Bên Mua do việc thay đổi hoặc trì hoãn lịch giao hàng này.

 

 1. CHANGES – Buyer may, from time to time, change any specifications, drawings, delivery dates, quantities and items covered by the Order. If such change would materially affect the price or delivery date, then Seller and Buyer will endeavor, in good faith, to mutually agree upon an equitable adjustment to the price and/or delivery date to reflect the effect of such change; provided that Seller has notified Buyer in writing of its claim for such adjustment within 30 days after the date of Seller’s receipt of Buyer’s change notice. Seller will not suspend performance of the Order while Seller and Buyer are in the process of making such changes and any related adjustments. No substitutions will be made without the prior written approval of Buyer.

THAY ĐỔI – Bên Mua có quyền, tùy từng thời điểm, thay đổi bất cứ đặc điểm kỹ thuật, bản vẽ, ngày giao hàng, số lượng và các chi tiết ghi trong Đơn Đặt Hàng. Nếu thay đổi này ảnh hưởng lớn tới giá cả hoặc ngày giao hàng, thì Bên Bán và Bên Mua sẽ cố gắng, với thiện chí, cùng thỏa thuận việc điều chỉnh phù hợp đối với giá và/hoặc ngày giao hàng để phản ánh ảnh hưởng của việc thay đổi này; với điều kiện là Bên Bán gửi văn bản thông báo cho Bên Mua về yêu cầu điều chỉnh của mình trong vòng 30 ngày sau ngày Bên Bán nhận được thông báo thay đổi của Bên Mua. Bên Bán sẽ không trì hoãn việc thực hiện Đơn Đặt Hàng khi Bên Bán và Bên Mua đang trong quá trình thực hiện các thay đổi này và bất cứ điều chỉnh nào có liên quan. Không có sự thay đổi nào được thực hiện mà không có văn bản chấp thuận trước của Bên Mua.

 

 1. TERMINATION FOR CONVENIENCE – Buyer may terminate the Order prior to shipment by providing written notice thereof to Seller. In such case, (i) Buyer will not have any liability for Goods that were not custom-designed to meet Buyer’s specifications, and (ii) Buyer’s only liability for custom-designed Goods will be to reimburse Seller for any reasonable out-of-pocket costs incurred prior to receipt of such notice for raw materials, components, work in process or finished Goods. Such liability will not exceed the purchase price of the terminated Goods and will not include any profit. Seller will take reasonable steps to mitigate Buyer’s liability, which steps may include (by way of example only) canceling orders for raw materials and components, returning raw materials and components to suppliers, and diverting raw materials and components to other customers or uses. Upon payment of any costs for which it is liable under this Paragraph 9, if requested by Buyer, Seller will ship the applicable raw materials, components, work in process and/or finished Goods to Buyer. 

CHẤM DỨT KHÔNG CẦN LÝ DO – Bên Mua có quyền chấm dứt Đơn Đặt Hàng trước khi hàng được vận chuyển đi bằng cách gửi văn bản thông báo chấm dứt cho Bên Bán. Trong trường hợp này, (i) Bên Mua sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào đối với Hàng Hóa không được thiết kế riêng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bên Mua, và (ii) trách nhiệm duy nhất của Bên Mua đối với các Hàng Hóa được thiết kế riêng là hoàn trả cho Bên Bán các chi phí thực tế, liên quan tới nguyên liệu thô, thành phần, các công đoạn đã làm hoặc các Hàng Hóa thành phẩm, được phát sinh hợp lý trước khi nhận được thông báo này. Số tiền này sẽ không vượt quá giá mua của Hàng Hóa bị hủy đặt hàng và không bao gồm lợi nhuận. Bên Bán sẽ thực hiện các bước hợp lý để giảm thiểu trách nhiệm của Bên Mua, các bước này có thể bao gồm (ví dụ như) hủy bỏ các đơn đặt mua nguyên liệu thô và thành phần thiết bị, trả lại nguyên liệu thô và các thành phần thiết bị cho các nhà cung cấp, chuyển nguyên liệu thô và các thành phần thiết bị sang cho các khách hàng khác hoặc cho các mục đích sử dụng khác. Ngay khi thanh toán các chi phí mà mình phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 9 này, nếu Bên Mua có yêu cầu, Bên Bán sẽ vận chuyển các nguyên liệu thô, các thành phần thiết bị, các công đoạn đã làm và/hoặc các Hàng Hóa thành phẩm cho Bên Mua.

 

 1. TERMINATION FOR CAUSE – Buyer may terminate all or any part of the undelivered portion of the Order if: (a) Seller fails to deliver Goods by the delivery date stated on the face of the Order or breaches any other provision of the Order; (b) Seller ceases to conduct business in the ordinary course, dissolves, winds up or liquidates; (c) Seller is unable to pay its liabilities as they come due or otherwise becomes insolvent; (d) Seller commences, becomes subject to or commences or consents to the entry of an order for relief under a bankruptcy, insolvency, reorganization or similar proceeding or makes an assignment for the benefit of its creditors; (e) Seller competes with Buyer or any of its affiliates or subsidiaries in any line of business; or (f) there occurs a direct or indirect change of control of the stock or other ownership interests of Seller. 

CHẤM DỨT CÓ LÝ DO – Bên Mua có quyền chấm dứt toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trong phần chưa được giao nhận của Đơn Đặt Hàng nếu: (a) Bên Bán không giao Hàng Hóa vào ngày giao hàng ghi trong Đơn Đặt Hàng hoặc vi phạm bất cứ quy định nào của Đơn Đặt Hàng; (b) Bên Bán chấm dứt hoạt động kinh doanh thường lệ, giải thể hoặc thanh lý; (c) Bên Bán không thể thanh toán các khoản nợ khi đến hạn hoặc bị vỡ nợ; (d) Bên Bán quyết định, trở thành đối tượng của hoặc nộp đơn hoặc đồng ý xin ban hành quyết định bảo hộ theo thủ tục phá sản, vỡ nợ, tái cơ cấu hoặc các thủ tục pháp lý tương tự hoặc thực hiện việc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ của Bên Bán; (e) Bên Bán cạnh tranh với Bên Mua hoặc bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty con của Bên Mua trong bất cứ ngành nghề kinh doanh nào; hoặc (f) có thay đổi trực tiếp hoặc gián tiếp quyền kiểm soát cổ phần hoặc các quyền lợi sở hữu khác của Bên Bán.

 

 1. WARRANTIES – Seller makes the following warranties concerning the Goods (which will survive inspection, approval, acceptance, payment and expiration or termination of the Order): (a) the Goods will be new and unused at the time of delivery; (b) at the time of delivery, Seller will have good title to the Goods, free and clear of all security interests, liens, encumbrances, claims and other defects of title; (c) the Goods will conform to the all applicable specifications and drawings, including those attached to or referenced on the face of the Order; and (d) the Goods will be free from defects in design, material and workmanship. Upon receipt of notice from Buyer of a breach of the foregoing warranty, Seller will, at its sole expense, repair or replace, the Non-conforming Goods as promptly as practicable so as to cause the repaired or replaced Goods to comply with such warranty. Alternatively, Buyer may return the Non-conforming Goods to Seller and receive a refund of the purchase price paid by Buyer (or a credit of the purchase price payable by Buyer, if it has not already paid). Seller will bear the risk and expense to transport Non-conforming Goods from Buyer to Seller and repaired or replacement Goods from Seller to Buyer. Buyer may repair or replace, or have repaired or replaced, Non-conforming Goods and charge the cost thereof to Seller if Seller has failed to initiate steps to repair or replace Non-conforming Goods (and to diligently pursue corrective measures to completion) within 5 business days after receipt of notice from Buyer of breach of the foregoing warranty. If, however, the breach prevents Buyer from conducting normal business operations or causes an emergency situation poses an imminent and material risk to human health and safety or serious property damage, then, notwithstanding the foregoing, Buyer may immediately remedy such breach and charge the cost thereof to Seller. 

BẢO HÀNH – Bên Bán phải cung cấp các bảo hành sau đối với Hàng Hóa (các bảo hành này sẽ giữ hiệu lực ngay cả sau khi kiểm tra, chấp thuận, nghiệm thu, thanh toán và kết thúc hoặc chấm dứt Đơn Đặt Hàng): (a) Hàng Hóa phải mới và chưa được sử dụng vào thời điểm giao hàng; (b) vào thời điểm giao hàng, Bên Bán có toàn quyền sở hữu đối với Hàng Hóa, không bị ràng buộc bởi mọi biện pháp bảo đảm, gán nợ, cầm cố thế chấp, khiếu nại và tranh chấp sở hữu khác; (c) Hàng Hóa sẽ tuân theo mọi đặc điểm kỹ thuật và các bản vẽ cần thiết, bao gồm các đặc điểm kỹ thuật và bản vẽ đính kèm hoặc được nhắc tới trong Đơn Đặt Hàng; và (d) Hàng Hóa sẽ không có khiếm khuyết về thiết kế, nguyên vật liệu và độ tinh xảo. Ngay khi nhận được thông báo từ Bên Mua về việc vi phạm các quy định bảo hành nói trên, Bên Bán sẽ, tự chịu mọi chi phí phát sinh, sửa chữa hoặc thay thế, các Hàng Hóa không phù hợp một cách nhanh nhất có thể để các Hàng Hóa được sửa chữa hoặc thay thế này phù hợp với các quy định về bảo hành. Nếu không, Bên Mua có quyền trả lại các Hàng Hóa không phù hợp cho Bên Bán và nhận lại tiền theo giá mua mà Bên Mua đã thanh toán (hoặc ghi giảm khoản tiền theo giá mua mà Bên Mua phải trả, nếu Bên Mua chưa thanh toán). Bên Bán sẽ phải chịu mọi rủi ro và chi phí để vận chuyển Hàng Hóa không phù hợp từ địa điểm của Bên Mua về Bên Bán và vận chuyển Hàng Hóa được sửa chữa hoặc thay thế từ Bên Bán tới cho Bên Mua. Bên Mua có quyền sửa chữa hoặc thay thế, hoặc thuê sửa chữa hoặc thay thế các Hàng Hóa không phù hợp và tính các chi phí này cho Bên Bán nếu Bên Bán không thực hiện các bước sửa chữa hoặc thay thế Hàng Hóa không phù hợp (và sốt sắng triển khai các biện pháp khắc phục để hoàn thiện) trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Bên Mua về việc vi phạm các quy định bảo hành nói trên. Tuy nhiên, nếu vi phạm này ngăn cản Bên Mua thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường hoặc gây nên tình huống khẩn cấp dẫn đến rủi ro lớn và tức thời tới sức khỏe và an toàn lao động hoặc thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, thì, không ảnh hưởng đến quy định nói trên, Bên Mua có quyền khắc phục vi phạm này ngay lập tức và tính phí phát sinh cho Bên Bán.

 

 1. COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS – Seller warrants that all Goods will be produced and provided in compliance with all applicable laws, rules and regulations of national, federal, state and local governments and agencies thereof, and that Seller will comply with all such laws, rules and regulations in the performance of the Order.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG – Bên Bán đảm bảo rằng tất cả Hàng Hóa được sản xuất và cung cấp đều tuân thủ mọi quy định của pháp luật, quy định của quốc gia, liên bang, bang, và chính quyền địa phương, và rằng Bên Bán sẽ tuân thủ với mọi quy tắc và quy định này trong quá trình thực hiện Đơn Đặt Hàng.

 

 1. INDEMNITY – Seller will defend, indemnify and hold harmless Buyer or its affiliates or subsidiaries as the case may be against any and all claims, proceedings, losses, damages, fines, penalties, costs, expenses (including attorney’s fees) and other liabilities (collectively, “Claims and Damages”) arising out of, resulting from, or relating to (a) the use or operation of the Goods, (b) the acts or omissions of Seller or any of its independent contractors in connection with the performance of the Order, or (c) Seller’s breach of any warranty, covenant or other provision of the Order; provided that the foregoing indemnity will not apply in the case of Claims and Damages caused by the sole negligence of Buyer or its affiliates or subsidiaries.

BỒI THƯỜNG – Bên Bán sẽ bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại tới Bên Mua hoặc các công ty liên kết hoặc các công ty con của Bên Mua đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, khiếu kiện, tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, chi phí, lệ phí (bao gồm cả phí luật sư) và các nghĩa vụ nợ khác (gọi chung là, “Khiếu Nại và Thiệt Hại”) phát sinh từ, bắt nguồn từ, hoặc liên quan tới (a) việc sử dụng hoặc vận hành Hàng Hóa, (b) hành vi hoặc thiếu sót của Bên Bán hoặc bất cứ nhà thầu độc lập nào của Bên Bán trong quá trình thực hiện Đơn Đặt Hàng, hoặc (c) Bên Bán vi phạm bất cứ bảo hành, cam kết hoặc điều khoản nào khác của Đơn Đặt Hàng; với điều kiện là việc bồi thường nói trên sẽ không áp dụng trong trường hợp Khiếu Nại và Thiệt Hại gây ra chỉ do sự bất cẩn của Bên Mua hoặc các công ty liên kết hoặc các công ty con của Bên Mua.

 

 1. INTELLECTUAL PROPERTY – Seller will defend, indemnify and hold harmless Buyer or its affiliates or subsidiaries as the case may be against any and all Claims and Damages arising out of, resulting from, or relating to (a) the infringement of patents, copyrights, trademarks or other form of intellectual property or proprietary rights of third parties by or as a result of the design, manufacture, sale, importation or use of the Goods, or (b) the misappropriation of trade secrets by Seller or any of its independent contractors in connection with the design, manufacture or sale of the Goods. If a claim of infringement or misappropriation is made or, in Buyer’s reasonable opinion, is likely to be made, then Seller will, at Buyer’s request, implement the first of the following remedies that is practicable, at Seller’s expense: (i) obtain for Buyer the right to continue using the infringing or allegedly infringing Goods; (ii) modify the infringing or allegedly infringing Goods to make them non-infringing but compliant with the warranties and other requirements of this Order; or (iii) replace the infringing or allegedly infringing Goods with non-infringing substitutes that are compliant with the warranties and other requirements of the Order. In lieu of the remedies listed in (i) through (iii), Seller will, if requested by Buyer, refund to Buyer the price paid thereby for the infringing or allegedly infringing Goods. Seller acknowledges that any patents, trademarks, tradedress, copyrights, trade secrets or any other form of intellectual property provided by Buyer to Seller are, as between Seller and Buyer, Buyer’s exclusive property and Seller disclaims all rights in same. Where payment is made for experimental, developmental, or research work, as such, to be performed in accordance with special requirements of Buyer, Seller agrees to disclose and on request to assign to Buyer each invention, property right, confidential process or know-how, and trade secret resulting therefrom or other form of intellectual property and Seller will disclaim all rights in same. All drawings, art work, special products, materials, information or data furnished by Buyer and all intellectual property resulting from the Order (as referenced in the foregoing sentence) are Buyer’s exclusive property, will be used by Seller only for the performance of the Order, will be deemed Buyer’s Confidential Information under Paragraph 15, and will be returned to Buyer promptly at its request. 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ – Bên Bán sẽ bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại tới Bên Mua hoặc các công ty liên kết hoặc các công ty con của Bên Mua đối với bất kỳ và tất cả Khiếu Nại và Thiệt Hại phát sinh từ, bắt nguồn từ, hoặc liên quan tới (a) việc vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, tên thương mại hoặc các hình thức khác của tài sản trí tuệ hoặc các quyền đã đăng ký của các bên thứ ba là kết quả từ thiết kế, sản xuất, bán, nhập khẩu hoặc tiêu thụ Hàng Hóa, hoặc (b) việc biển thủ bí quyết thương mại của Bên Bán hoặc bất kỳ nhà thầu độc lập nào của Bên Bán liên quan tới thiết kế, sản xuất hoặc bán Hàng Hóa. Nếu khiếu nại về vi phạm hay biển thủ xảy ra hoặc, theo ý kiến hợp lý của Bên Mua, có khả năng xảy ra, thì Bên Bán sẽ, theo yêu cầu của Bên Mua, thực hiện trước các biện pháp khắc phục khả thi như sau, với chi phí do Bên Bán tự chịu: (i) cấp cho Bên Mua quyền được tiếp tục tiêu thụ các Hàng Hóa vi phạm hoặc được cho là vi phạm; (ii) thay đổi các Hàng Hóa vi phạm hoặc được cho là vi phạm để khiến chúng không còn bị vi phạm nữa nhưng vẫn phù hợp các điều kiện bảo hành và các yêu cầu khác của Đơn Đặt Hàng này; hoặc (iii) thay thế các Hàng Hóa vi phạm hoặc được cho là vi phạm bằng các Hàng Hóa không vi phạm phù hợp điều kiện bảo hành và các yêu cầu khác của Đơn Đặt Hàng. Thay cho các biện pháp khắc phục được liệt kê từ mục (i) đến (iii) phía trên, Bên Bán sẽ, nếu Bên Mua yêu cầu, hoàn trả cho Bên Mua số tiền đã thanh toán cho các Hàng Hóa vi phạm hoặc được cho là vi phạm. Bên Bán thừa nhận rằng bất kỳ bằng sáng chế, tên thương mại, bản quyền, bí quyết kinh doanh hoặc bất cứ hình thức nào khác của tài sản trí tuệ mà Bên Mua cung cấp cho Bên Bán, như thỏa thuận giữa Bên Bán và Bên Mua, là tài sản độc quyền của Bên Mua và Bên Bán khước từ mọi quyền đối với các sở hữu trí trí tuệ này. Khi thanh toán được chi trả cho việc thử nghiệm, phát triển hoặc nghiên cứu, các khoản thanh toán này phải được thực hiện theo các yêu cầu đặc biệt từ Bên Mua, Bên Bán đồng ý cung cấp thông tin và theo yêu cầu sẽ chuyển nhượng cho Bên Mua từng sáng chế, quyền sở hữu, quy trình bí mật hoặc bí quyết, và bí quyết kinh doanh có được từ các nghiên cứu đó hoặc một hình thức khác của sở hữu trí tuệ và Bên Bán sẽ khước từ mọi quyền đối với các sở hữu trí trí tuệ này. Mọi bản vẽ, hình ảnh, sản phẩm đặc biệt, nguyên liệu, thông tin hoặc dữ liệu do Bên Mua cung cấp và mọi tài sản trí tuệ phát sinh từ Đơn Đặt Hàng (như được nhắc tới ở câu trước) là tài sản độc quyền của Bên Mua, sẽ được Bên Bán sử dụng chỉ để thực hiện Đơn Đặt Hàng, sẽ được coi là Thông Tin Bảo Mật của Bên Mua như quy định trong Điều 15, và sẽ được nhanh chóng trả lại cho Bên Mua khi Bên Mua yêu cầu.

 

 1. CONFIDENTIALITY – Seller will use all information furnished by Buyer to Seller pursuant to or in connection with the Order and these Terms (“Confidential Information”) only for the purpose of fulfilling its obligations under the Order and for no other purpose, and will disclose Confidential Information only to those of its officers, employees, agents, independent contractors or advisors (“Authorized Representatives”) as will be directly concerned with performance of the Order, provided such Authorized Representatives do not disclose any Confidential Information to any third party and have agreed in writing to keep such Confidential Information confidential in accordance with this Paragraph 15. Seller will protect the confidentiality of Confidential Information with the same degree of care with which it protects its own confidential information, but with no less than reasonable care, and will return all copies (in any medium recorded) of Confidential Information to Buyer immediately upon written request. The Order and these Terms constitutes Confidential Information. 

BẢO MẬT – Bên Bán sẽ sử dụng tất cả thông tin mà Bên Mua cung cấp cho Bên Bán theo hoặc liên quan tới Đơn Đặt Hàng và các Điều Khoản này (“ Thông Tin Bảo Mật”) chỉ nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Đơn Đặt Hàng và không cho bất kỳ mục đích nào khác, và sẽ chỉ cung cấp Thông Tin Bảo Mật cho các cán bộ, nhân viên, đại lý, các nhà thầu và nhà tư vấn độc lập của mình (“Đại Diện Được Ủy Quyền”), những người trực tiếp liên quan tới việc thực hiện Đơn Đặt Hàng, với điều kiện là các Đại Diện Được Ủy Quyền này không tiết lộ bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào cho bất cứ bên thứ ba nào và có văn bản đồng ý giữ bí mật Thông Tin Bảo Mật theo quy định tại Điều 15 này. Bên Bán sẽ bảo vệ tính bảo mật của Thông Tin Bảo Mật với cùng mức độ cẩn trọng mà Bên Bán bảo vệ Thông Tin Bảo Mật của mình, nhưng không ít hơn mức độ cẩn trọng hợp lý, và sẽ trả lại mọi bản sao (bằng mọi phương tiện ghi chép) của Thông Tin Bảo Mật cho Bên Mua ngay lập tức khi nhận được văn bản yêu cầu. Đơn Đặt Hàng và các Điều Khoản này cấu thành Thông Tin Bảo Mật.

 

 1. REMEDIES – Neither payment by Buyer for, nor inspection by Buyer of, the Goods will constitute their acceptance by Buyer or a release or waiver of any rights or remedies it may have for Non-conforming Goods. Every right and remedy of Buyer specified in the Order will be cumulative and in addition to every other right and remedy enumerated herein or allowed by applicable law.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC – Việc Bên Mua thanh toán, hoặc kiểm tra Hàng Hóa không có nghĩa là Bên Mua chấp thuận hay thực hiện hay khước từ bất cứ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà Bên Mua có quyền tiến hành đối với Hàng Hóa không phù hợp. Mỗi quyền và biện pháp khắc phục mà Bên Mua đã ghi trong Đơn Đặt Hàng sẽ được tích lũy và bổ sung với các quyền và biện pháp khắc phục khác được liệt kê trong bản Điều Khoản này hoặc được luật pháp áp dụng cho phép.

 

 1. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION – The Order and these Terms are governed by and will be construed in accordance with the substantive and procedural laws of Vietnam. Any dispute arising out or in connection with the Order and these Terms shall be finally settled by the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration. The number of arbitrator shall be one. The place of arbitration shall be Hanoi, Vietnam and the language to be used in the arbitral proceedings shall be Vietnamese, unless otherwise agreed to by the parties. 

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – Đơn Đặt Hàng and các Điều Khoản này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật nội dung và tố tụng Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Đơn Đặt Hàng và các Điều Khoản này cuối cùng sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo các Quy Định Trọng Tài của VIAC. Số trọng tài viên sẽ là một. Địa điểm trọng tài sẽ là Hà Nội, Việt Nam và ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Việt, trừ khi các bên thỏa thuận khác.

 

 1. MISCELLANEOUS – Seller will not assign, delegate or subcontract any of its rights, interests or obligations under the Order without the prior written consent of Buyer. Once accepted by Seller, the Order may not be modified or supplemented orally, by course of performance, course of dealing, usage of trade or otherwise, but only by and pursuant to a writing signed by Buyer and Seller. No alleged waiver of compliance with any term or satisfaction of any condition contained herein will be binding unless made pursuant to a writing signed by the party against whom enforcement is sought. A valid waiver will be effective only for the particular instance given and will not be deemed a continuing waiver unless so expressed in a writing signed by the party to be bound. If any part of the Order or these Terms is held to be illegal, void or unenforceable, the remaining portions will remain in full force and effect. The descriptive headings of the paragraphs of the Order and these Terms are inserted for convenience only and do not qualify or affect the provisions of such paragraphs. All warranties, indemnities, confidentiality obligations and other provisions of these Terms will survive the completion or termination of the Order for the period of time stated therein, or indefinitely if no period of time is stated, except for those provisions that necessarily terminate upon such completion or termination. The Order and these Terms are prepared both in English and in Vietnamese, but the Vietnamese translation is only for reference purpose.

QUY ĐỊNH KHÁC – Bên Bán sẽ không chuyển giao, ủy quyền hoặc cho thầu lại mọi quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ của mình theo Đơn Đặt Hàng mà không có văn bản chấp thuận trước của Bên Mua. Khi đã được Bên Bán chấp thuận, Đơn Đặt Hàng sẽ không được sửa đổi hoặc bổ sung bằng lời nói, trong quá trình thực hiện, quá trình giao dịch, trong quan hệ thương mại hoặc trong quá trình khác, mà chỉ khi có văn bản ký kết giữa Bên Mua và Bên Bán và sẽ tuân theo văn bản này. Việc từ chối tuân thủ bất cứ điều khoản nào hoặc thỏa mãn bất cứ điều kiện nào có trong bản Điều Khoản này sẽ không có giá trị ràng buộc pháp lý trừ khi được thực hiện theo văn bản ký bởi bên phải thực hiện nghĩa vụ. Khước từ có hiệu lực sẽ chỉ có giá trị trong từng trường hợp cụ thể và sẽ không được coi là tiếp tục có giá trị trừ khi được ghi rõ như vậy trong văn bản ký bởi bên chịu sự ràng buộc. Nếu bất kỳ phần nào của Đơn Đặt Hàng hoặc các Điều Khoản này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực. Tiêu đề mang tính chất miêu tả của các đoạn trong Đơn Đặt Hàng và các Điều Khoản này được đưa vào chỉ nhằm mục đích tiện theo dõi và không được tính đến hoặc làm ảnh hưởng tới quy định trong các đoạn này. Mọi nghĩa vụ bảo hành, bồi thường, bảo mật và các quy định khác của các Điều Khoản này vẫn sẽ có hiệu lực sau khi Đơn Đặt Hàng kết thúc hoặc chấm dứt trong thời hạn được được ghi trong tài liệu này, hoặc sẽ có hiệc lực vô thời hạn nếu thời hạn hiệc lực không được ghi rõ, trừ khi các điều khoản đó cần kết thúc ngay khi hoàn tất hoặc chấm dứt Đơn Đặt Hàng. Đơn Đặt Hàng và bản Điều Khoản này được lập bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt, tuy nhiên bản dịch Tiếng Việt chỉ nhằm mục đích tham khảo.

 

TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN

Gửi e-mail tới: info@nsdvina.com và chuyên gia sẽ liên hệ với quý vị. Chúng tôi muốn gửi tới khách hàng những giải pháp tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi